Інформація щодо підсумків роботи за 2019 рік

З метою оптимізації ліжкового фонду лікарні, підвищення якості стаціонарної медичної допомоги, в рамках підготовки до реформування вторинної (спеціалізованої) медицини з урахуванням положень Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» з 1 лютого 2019 рік було внесено зміни у ліжковий фонд лікарні (у закладі розгорнуто 650 ліжок) та затверджено планові показники роботи по кількості пролікованих хворих, середній тривалості перебування хворого на лікарняному ліжку та плану ліжко-днів.

З метою оптимізації використання наявного діагностичного обладнання та забезпечення пацієнтів якісними медичними послугами з червня запроваджено надання послуг з діагностичної ендоскопії для амбулаторних пацієнтів на госпрозрахункових засадах, з жовтня – амбулаторний прийом з виконанням маніпуляцій лікарями-комбустіологами.

19 квітня заклад був акредитований на вищу акредитаційну категорію.

Проведено підготовку до роботи за Програмою медичних гарантій. Комп’ютеризовано робочі місця лікарів-ординаторів (встановлено 70 ПК). Лікарня бере участь у пілотному проекті МОЗ з впровадження системи українських діагностично-споріднених груп – лікарі застосовують кодування захворювань за МКХ-АМ та АКМІ. Заклад зареєстрований у НСЗУ: укладено договір з розробником МІС, в системі e-Health зареєстровані місця діяльності, лікарі та медичні послуги, що надаються у лікарні. Ведеться підготовка до виготовлення персоналу ЕЦП.

За 2019 рік основні планові завдання виконані. Проліковано 22 317 хворих (2018 рік – 22 552). Виконано план ліжкоднів на 101% (2018 рік – 102,7%).

Середній ліжкодень становить 9,9 дні (2018 рік – 10,8). Робота ліжка складає 340,4 ( 2018 рік – 347,9), обіг ліжка 34,3 (2018 рік – 32,2).

Хірургічна активність склала 71,3% ( 2018 рік – 70,5%). Оперовані 7 901 хворих, виконано 9 058 операцій (2018 рік – 7 915 хворих та 8 964 операції відповідно). Відсоток післяопераційних ускладнень склав 0,2 (за 2018 рік – 0,2). Післяопераційна летальність 1% (за минулий рік також 1%). Річний план по донорству виконано на 116,4% (за 2018 рік – 150,9%).

Летальність склала 2,4% (544 померлих), за 2018 рік летальність становила також 2,4% (546 померлих). Переважна більшість померлих пенсійного віку – 406 померлих (74,6%). З них 83 померлих (15,3% від усіх) старші 81-го року. В структурі летальності за причинами на І місці інсульти – 137 померлих (відповідно 25,2%), на ІІ місці ІХС з ускладненнями та інфаркти (125 померлих – 23%); на ІІІ місці випадки смерті від онкопатології (50 випадків – 9,2%).

До доби померло 164 хворих (30,2% від усіх померлих). В структурі додобової летальності за причинами на І місці випадки смерті від ІХС з ускладненнями – 30 випадків (18,3%), ІІ місце поділяють випадки смертей від інсультів та гострого інфаркту міокарду – по 25 померлих (15,2%), на ІІІ місці – випадки смертей від онкопатології – 15 випадків (9,1%).

Випадків розходження клінічного та патологоанатомічного діагнозів не зареєстровано.

Амбулаторно прийнято 19 916 хворих (за 2018 рік – 20 660).

Проаналізувавши представлені вище показники діяльності слід відмітити незначне зменшення кількості пролікованих хворих, значне зменшення середньої тривалості перебування на лікуванні та збільшення обігу ліжка, ріст хірургічної активності та кількості виконаних операцій.

Касові видатки в перерахунку на відсотки до показників бюджету за звітний період дорівнюють: на медикаменти – 96,2 %; на харчування – 96.7%.

Структура видатків закладу (без врахування капітальних та субвенції на цільові програми) наступна:

–                     заробітна плата з нарахуваннями на неї –85,4;

–                     енергоносії та комунальні послуги – 4,8 %;

–                     медикаменти – 6,4 %;

–                     харчування – 2,4 %;

–                     видатки на утримання закладу – 1,0 %.

Середня заробітна плата з нарахуваннями працівників лікарні за 2019 рік склала 6 138 грн 81 коп.

За 2020 рік з позабюджетних джерел отримано товарів та послуг на суму еквівалентну 11,1% касових видатків загального фонду бюджетних асигнувань. Структура вказаних залучень така:

 • забезпечення медикаментами – 26,9 %;
 • оновлення медобладнання – 43,4 %;
 • забезпечення продуктами харчування – 0,9%;
 • забезпечення предметами і матеріалами для щоденних потреб лікарні (засоби для прання білизни, миючі засоби, будівельні матеріали і т. ін.) – 17,6 %;
 • послуги, що надавалися сторонніми організаціями та підприємствами за ремонт і техобслуговування медичного і технологічного обладнання та апаратури, охорону об’єктів і території лікарні, за друк типографських бланків медичного обліку та звітності тощо – 11,2 %.

За 2019 рік надійшли кошти на рахунок лікарні від громадського об’єднання «Допоможемо собі» – 174,7 тис. грн, від страхових компаній отримано 355,2 тис. грн.

Середня вартість одного ліжко-дня за звітний період:

–         на харчування   – 14,31 грн – загальний;

– 55,0 грн – для ветеранів війни;

– 55,0 грн – для учасників ООС;

–         на медикаменти

 • за бюджетні кошти – 30,01 грн
 • з залученими коштами – 81,6грн
  • з врахуванням коштів витрачених пацієнтами – 213,61 грн
  • за окремими програмами медичного забезпечення:
   • з субвенціями з обласного бюджету для проведення інгаляційної анестезії та на заходи Програми «Волинькард» -33,47 грн
   • для ветеранів війни – 36,77 грн
   • для учасників ООС – 162,72 грн

На 222 835 грн проведено бакдосліджень декретованих груп населення.

За 2019 рік в стаціонарі закладу ветеранами війни (375 чол.) проведено 3 524 ліжко-дні, з них: інвалідами ВВВ (33 чол.) – 307 л.-днів; учасниками війни та бойових дій (342 чол.) – 3 217 л.-днів. Видатки бюджету на лікування даного контингенту хворих склали: на харчування – 175,2 тис. грн, або 53,1 % від планових показників на (330,0 тис. грн); на медикаменти – 129,6  тис. грн, що склало 33,2 % від запланованих на звітний період (390,0 тис. грн). У стаціонарі проліковано 136 учасників ООС і 15 членів сімей загиблих учасників ООС. Крім того, проводяться амбулаторні обстеження цієї категорії пацієнтів. Виділено у 2019 році на медикаменти для учасників ООС 238,6 тис. грн, на харчування – 61 тис. грн. Налагоджено медичне забезпечення призову – проводиться стаціонарне обстеження призовників. Виділено на обстеження призовників у 2019 році 214,8 тис. грн.

За рахунок коштів з бюджету розвитку міста придбано сучасний рентгенодіагностичний комплекс на три робочих місця вартістю 8 млн 395 тис. грн. та проведено перебудову приміщення для його встановлення (на виконання цих робіт виділенно з бюджету розвитку міста 1,5 млн грн).

Лікарня бере участь в реалізації заходів субпроекту Світового банку “Вдосконалення медичної допомоги хворим з хворобами системи кровообігу у Волинській області”. В рамках цієї програми в закладі було встановлено та введено в експлуатацію ангіографічну систему вартістю 15,5 млн грн (придбана у минулому році). Також були встановлені 3 системи ультразвукової діагностики вартістю 4,4 млн грн, автоматичний біохімічний аналізатор вартістю 2,6 млн грн, системи моніторингу стану пацієнта вартістю 2,5 млн грн та інше обладнання і лабораторні реактиви. Загальна вартість наданого за проектом у 2019 році обладнання та лабораторних реактивів склала 15,9 млн грн. Завдяки наявності сучасного обладнання запроваджуються нові методики лікування. Нейрохірургами виконано декілька операцій з видалення тромбів з мозкових артерій при гострому інсульті, кардіохірургі розпочали встановлення постійних штучних водіїв ритму.

Луцька міська клінічна лікарня за підтримки членської благодійної організації “Муніципальна лікарняна каса” долучилася до програми КУСАСОНЕ, оголошеної Урядом Японії. «Проект модернізації медичного обладнання в Луцькій міській клінічній лікарні» був відібраний із 500 заявок. 22 березня 2019 рік був підписаний грантовий контракт. За грантову допомогу за програмою КУСАНОНЕ було придбано та встановлено сучасну цифрову ендоскопічну систему японського виробництва PENTAX в складі відеогастроскопа та відеодуоденоскопа вартістю 2 млн 609 тис. грн.

Продовжується участь закладу у грантових міжнародних програмах. Закладом реалізується проект покращення медичної допомоги хворим з хронічними захворюваннями нирок в рамках грантової допомоги міжнародного товариства нефрологів Sister Renal Center Program. В рамках виконання заходів проекту у квітні 2019 рік відбулось стажування трьох лікарів та трьох спеціалістів з базовою медичною освітою у Брестській обласній лікарні, у травні – стажування двох лікарів та двох спеціалістів з базовою медичною освітою у Литовському Університеті Наук Здоров’я. 13 вересня завідувачка відділення діагностики Ірина Комарницька та лікар-анестезіолог Олександр Бойко взяли участь у міжнародній науково-практичній конференції нефрологів у Мінську (Республіка Білорусь). 27 вересня у Луцькій міській клінічній лікарні відбулася мультидисциплінарна міжнародна науково-практична конференція «Захворювання нирок – швидкозростаюча проблема». До участі у конференції зареєструвалося 196 учасників. З доповідями виступили Координатор програми співпраці, керівник клініки нефрології Литовського університету наук здоров’я м. Каунас професор Інга Бумбліте, професор Університетського клінічного центру Тулузи Ліонель Ростайнінг (Франція), професор О.В. Калачик (Білорусь), к.м.н. доцент К.С.Камісаров (Білорусь), професор Едіта Жігінскієне (Литва), д.м.н. професор А.В. Ягенський (Україна) та інші спеціалісти.

У листопаді було подано заявку на продовження співпраці у 2020-2021 роках – заявка підтримана. Планується продовження навчання персоналу та розвиток напрямку трансплантації.

В закладі налагоджена організаційна робота. Згідно затверджених головним лікарем планів-графіків проводяться оперативні наради та засідання медичної ради, на яких аналізується діяльність структурних підрозділів та закладу в цілому. У січні на засіданні медичної ради проведено детальний аналіз діяльності закладу у 2018 році та окреслено пріоритетні завдання на 2019 рік. Інформація щодо підсумків роботи щоквартально подається в управління охорони здоров’я Луцької міської ради. Протягом 2019 року була заслухана робота більшості відділень закладу.

Ведеться робота з зверненнями громадян. За рік отримано 29 звернень громадян щодо організації надання медичної допомоги. Звернення розглянуто, проведено перевірку викладених тверджень – порушень у роботі персоналу не виявлено.

З метою запобігання та протидії корупції при залученні додаткових позабюджетних коштів для виконання стандартів надання медичної допомоги постійно ведеться роз’яснювальна робота з персоналом щодо недопущення порушень у сфері залучення позабюджетних коштів. На інформаційних дошках та на веб-сайті лікарні розміщується інформація щодо обсягів бюджетного фінансування закладу. Відповідно до наказу МОЗ України від 25.07.2018 № 848 «Про здійснення заходів з контролю за надходженням і використанням благодійних пожертв у закладах охорони здоров’я» інформація про надходження і використання благодійних пожертв від фізичних та юридичних осіб щоквартально розміщується на сайті закладу та на інформаційному стенді у приймальному відділенні. Налагоджено регулярне інформування громадськості щодо наявності медикаментів та виробів медичного призначення через мережу Інтернет та на інформаційному стенді у приймальному відділенні.

Налагоджено оптимальне використання дороговартісного обладнання. Діагностичні кабінети відділення інтраскопічної діагностики та функціональної діагностики працюють у декілька змін, що дозволяє збільшити їх доступність для пацієнтів та зменшити черги. У кабінетах УЗД, МРТ та СКТ, які працюють з значним перевантаженням, ведеться прийом за попереднім записом (у тому числі по телефону).

Управлінням лікарні постійно працює над створенням комфортних умов перебування для пацієнтів та їхній безпеці. Протягом 2019 року завершено заміну лікарняних ліфтів, завершено капітальний ремонт відділення діагностики, ремонт відділення ЕКМД та лікарняного архіву. Виконано ремонт фасаду бойлерної. Відремонтовано водопостачання будівлі МСЕК. Розпочато ремонт відділення терапії. Продовжується планомірна заміна вікон та дверей на енергоощадні. Зроблено відвід зливових стоків з території закладу. Забезпечено безперебійну роботу системи опалення у зимовий період. Постійно проводяться роботи з благоустрою території.

Управлінням лікарні суворо контролюється дотримання стандартів спілкування працівників з хворими та їх родичами. Вивчається та аналізується думка пацієнтів щодо якості надання медичної допомоги. Моніторинг ведеться через «скриньки побажань» в кожному відділенні. Проводиться анкетування пацієнтів. При виписці зі стаціонару кожному пропонується анонімно відповісти на декілька питань щодо задоволеності отриманими медичними послугами (за 2019 рік опитано 4995 пацієнтів – 22,9% від усіх виписаних). Отримані відповіді аналізуються і застосовуються для підвищення якості медичної допомоги.

Персоналом закладу ведеться санітарно-просвітницька робота – лікарями читаються лекції в організаціях та на підприємствах міста, середній медперсонал проводить щоденні бесіди з пацієнтами. Інформація щодо діяльності закладу широко висвітлюється у місцевих ЗМІ та мережі Інтернет.

Велика увага приділяється забезпеченню дотримання санітарно-протиепідемічного режиму. У лікарні постійно виконуються заходи з профілактики внутрішньолікарняних інфекцій, працює комісія з інфекційного контролю, баклабораторією проводяться контроль стерильності, визначення бактеріальної забрудненості зовнішнього середовища. Продовжується робота закладу у проекті «Чиста лікарня – безпечна для пацієнта».

Телефони:

Прийомна: 25-12-01
Довідкове бюро: 25-25-71
Директор: 25-12-02

Email:

lmkl@lmkl.lutsk.ua
mkl@kp.lutskrada.gov.ua

Адреса:

43024, м.Луцьк, пр.Відродження, 13

Shopping Basket