Публічна інформація

Порядок складання та подання запиту на інформацію

Відповідно до статті 13 Закону України «Про доступ до публічної інформації» комунальний заклад «Луцька міська клінічна лікарня», як юридична особа, що фінансується з місцевого бюджету та як виконавець делегованих повноважень з надання оздоровчих послуг, зобов’язаний оприлюднювати та надавати за запитами інформацію щодо використання бюджетних коштів та щодо наданої медичної допомоги.

Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.
Запит на інформацію – це звернення фізичної або юридичної особи, об’єднання громадян без статусу юридичної особи до розпорядника інформації – Луцької міської клінічної лікарні про надання публічної інформації, яка перебуває у його володінні.
Запитувач має право звернутись в Луцьку міську клінічну лікарню із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто, чи ні, без пояснення причини подання інформаційного запиту.
Інформація на запит надається безкоштовно. У разі, якщо задоволення запиту передбачає виготовлення копій документів обсягом більше 10 сторінок, запитувач інформації оплачує витрати на копіювання та друк документів.
Запит від особи на отримання інформації складається у довільній формі. При цьому необхідно вказати:

  1. ім’я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону (якщо є такий);
  2. загальний опис інформації, яку запитувач хотів би отримати. (Вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);
  3. підпис і дату.

Для оформлення інформаційного запиту ви можете звернутися:
– усно: за телефоном (0332) 25-12-01;
– письмово: Комунальний заклад “Луцька міська клінічна лікарня”, пр-т Відродження, 13, м.Луцьк, 43024.

Інформація щодо підсумків роботи по рокам

Інформація щодо підсумків роботи за 2019 рік

З метою оптимізації ліжкового фонду лікарні, підвищення якості стаціонарної медичної допомоги, в рамках підготовки до реформування вторинної (спеціалізованої) медицини з урахуванням положень Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» з 1 лютого 2019 рік було внесено зміни у ліжковий фонд лікарні (у закладі розгорнуто 650 ліжок) та затверджено планові показники роботи по кількості пролікованих хво ...

Інформація щодо фінансування закладу

Інформація про надходження і використання благодійних пожертв від фізичних та юридичних осіб на потреби КП "Луцька міська клінічна лікарня" за І півріччя 2020 року (відповідно до наказу МОЗ України від 25.07.2017 р. № 848 «Про здійснення заходів з контролю за надходженням і використанням благодійних пожертв у закладах охорони здоров'я»)