Медичне об'єднання
Луцької міської
територіальної громади

Відділення інтраскопічної і функціональної діагностики

Останні десятиріччя характеризуються інтенсивним розвитком нових принципів і методів діагностики різних захворювань організму людини. Технічний прогрес забезпечив значне розширення діагностичних можливостей, поліпшив точність і достовірність різних методів візуалізації патологічних змін.

Сьогодні до 80% діагнозів у клінічній практиці встановлюють на основі даних променевих і ендоскопічних методів дослідження. З явилася можливість роздивитися орган у різних ракурсах (з усіх сторін), вивчити взаєморозташування сусідніх структур, оцінити їх стан і функцію. Сьогодні лікарі мають змогу бачити стан будь-якого внутрішнього органу людини на плівці або на екрані монітора, проводити діагностичні і лікувальні маніпуляції в реальному часі (в реальному вимірі часу).

Всі ці медичні обстеження і процедури сьогодні виконуються в Луцькій міській клінічній лікарні. Всі діагностичні кабінети (рентгенкабінет, кабінет комп’ютерної томографії, кабінет магнітно-резонансної томографії, ендоскопічний кабінет, кабінет функціональної діагностики) об’єднані в одне відділення, що дозволяє грамотно доповнити одне дослідження іншим, дає змогу прискорити період обстеження, уникнути діагностичних помилок.

На сьогоднішній день у відділенні функціонують:

 • рентгендіагностичні апарати (в т.ч. з цифровою обробкою інформації);
 • магнітно-резонансний томограф (МРТ);
 • спиральний комп’ютерний томограф (СКТ);
 • рентген-комп ютерний томограф (КТ);
 • апарати для УЗД (з них: 2 переносних для дослідження важкохворих);
 • ендоскопічні апарати (гастрофіброскопи, бронхоскопи, колоноскопи);
 • електрокардіографи (стаціонарні і переносні), електрокардіограф і реограф з комп’ютерною обробкою інформації, електроенцефалограф, спірограф і ін.

Для безперебійної роботи цієї техніки необхідні значні кошти на запасні частини і проведення профілактичних оглядів. Частину цих витрат забезпечують пацієнти, які вносять благодійні внески за проведене обстеження. Треба відмітити, що в нашій лікарні внески найнижчі у порівнянні з іншими обласними центрами України.

Кожного року в кабінетах відділення обстежується біля 50 тис. пацієнтів. В нас проходять діагностику пацієнти не тільки ті, які знаходяться на стаціонарному лікуванні, але й пацієнти з районів області, інших лікувальних закладів.

В основі магнітно-резонансної томографії лежить не рентгенівське випромінювання, а ядерно-магнітний резонанс – фізичне явище взаємодії зовнішніх магнітних полів з протоками ядер досліджуваного органу. Апарат безпечний і дуже інформативний (зокрема для дослідження головного і спинного мозку, суглобів, судин головного мозку, м’язів).

Вже сімнадцять років в лікарні використовується метод комп’ютерної томографії, в основі якого лежить вимірювання ступеня ослаблення вузького пучка рентгенівських променів, який послідовно переміщується навколо об’єкта, проходячи через його тонкий зріз (2-4-8 мм). Детектори томографа дуже чутливі. Докладне дослідження органів можливе за рахунок отримання пошарових зображень, що дає змогу вивчити структуру тканини, виявити навіть невеликі патологічні вогнища.

За цей період в кабінеті КТ пройшли діагностику 80 тис. пацієнтів. Обстеження на цьому апараті при гострих невідкладних станах проводяться круглодобово.

З 03.04.2012 року в Луцькій міській клінічній лікарні запроваджено обстеження пацієнтів в кабінеті мультиспіральної комп’ютерної томографії. Обстеження проводяться на спіральному комп’ютерному томографі “Activion -16 ” фірми ” Toshiba ” Японія.

Переваги мультиспіральної комп’ютерної томографії в порівнянні з однозрізовою традиційною КТ :

 • Висока швидкість збору даних (сканування), за 20с. отримуємо зображення цілої анатомічної ділянки (легень, черевної порожнини, хребта).
 • Можливість одномоментного обстеження двох та більше анатомічних ділянок (ОГК+ОЧП, ОЧП+ органи малого тазу, шийний + грудний+поперековий відділи хребта).
 • Значно вища розрішаюча здатність (зрізи від 0.1 мм), більш чітко виявляються межі патологічного утвору, відношення його до суміжних органів .
 • Можливість отримання зображень в трьох проекціях за допомогою МРR та 3D зображень(об’ємне).
 • Немає обмежень у вазі пацієнта (до 200 кг).
 • Можливість проведення обстежень з в/в контрастуванням по спеціальних протоколах за допомогою ін’єктора “MEDRAD”.

СКТ найбільш інформативна при дослідженні:

 • органів грудної клітки (легенів, середостіння), черевної порожнини і заочеревинного простору, малого тазу;
 • головного мозку, кісток черепа, придаткових пазух носа, орбіт, скроневих кісток;
 • хребта, кісток і суглобів;
 • кровоносних судин (грудної та черевної аорти та їх гілок, артерій і вен верхніх та нижніх кінцівок, інтракраніальних артерій і вен, нижньої порожнистої, ворітної вени та їх приток).

Для всіх вже став звичним огляд при різних захворюваннях з допомогою апаратів УЗД, найсучасніші з них функціонують в нашій лікарні. За допомогою УЗД досліджують в основному органи шиї, черевної порожнини, жіночі та чоловічі статеві органи, молочні залози. Можливості методу розширилися за рахунок застосування внутрішньопорожнинних датчиків і вивченню потоку крові у судинному руслі – доплеровазографії. Значно покращило діагностику захворювань серця застосування ультразвукового дослідження (ехокардіографія).

Неможливо уявити собі лікувально-діагностичний процес в лікарні без ендоскопічного кабінету і кабінету функціональної діагностики. Тут на сучасному обладнанні проводяться дослідження шлунково-кишкового тракту, легень і бронхів, серця, головного мозку. Виконуються оперативні втручання при доброякісних пухлинах шлунку і кишечника, зупинка кровотечі при виразках.

У відділенні працює висококваліфікований колектив фахівців як з вищою, так і з середньою медичною освітою. Переважна більшість лікарів мають стаж роботи більше 10 років, атестовані згідно першої і вищої кваліфікаційних категорій.

Усі діагностичні кабінети працюють з перевантаженням, так як доводиться приймати пацієнтів не тільки стаціонару, а також амбулаторних хворих. Відділення працює вдень і вночі, у будні та свята, надаючи якісну медичну допомогу всім, хто її потребує.

Вчасно виявлене захворювання нашими лікарями за допомогою сучасних технологій врятували життя і здоров’я багатьом людям. Для отримання оптимальних результатів кожне діагностичне дослідження має відповідати клінічному завданню. Тому до нас пацієнти повинні приходити з направленням лікаря-клініциста, в якому чітко вказується, які органи необхідно обстежити, яке захворювання підозрюється. Дуже важливим є правильний вибір методу обстеження, грамотне поєднання різних методик з дотриманням їх певної послідовності.

Відділення працює на діагностичних апаратах відомих європейських, американських, японських фірм-виробників сучасного медичного обладнання. Діагностичні обстеження на цих апаратах не мають реальної ринкової вартості, а отже, лікарня не спроможна самостійно закуповувати до них запасні частини, забезпечувати їх сервісне обслуговування. В бюджеті установи на ці цілі кошти не передбачені. Тому, ми змушені запровадити плату за обстеження у вигляді благодійних внесків, що не є порушенням ст. 49 Конституції України.

Зібрані кошти від пацієнтів і в значно більшій мірі фінансова допомога міської влади, забезпечують функціонування дороговартісної медичної апаратури. Пацієнтам, які неспроможні внести певну суму коштів, обстеження проводяться безкоштовно. Багатьом категоріям пільговиків надаємо знижки, інваліди 1-ї групи, інваліди дитинства обстежуються безкоштовно.

Рентгенологічна служба

Перелік обстежень, що виконуються за допомогою комп’ютерної томографії (КТ):

 • КТ – головного мозку;
 • КТ – орбіт (із 3D реконструкцією)
 • КТ – приносових пазух (з реконструкцією в сагітальній і фронтальній проекціях)
 • КТ – органів грудної клітки
 • КТ – органів черевної порожнини та за очеревинного простору
 • КТ – органів малого тазу
 • КТ – поперекового відділу хребта ( L2- S1, із реконструкцією в сагітальній проекції)
 • КТ – кісткової патології будь – якої локалізації (із 3D реконструкцією)
 • Спеціальні К Т – дослідження при звичайному в/в підсиленні (контрастуванні), а також з болюсним в/в підсиленням із застосуванням ін’єктора MEDRAD.

Перелік обстежень, що виконуються за допомогою спіральної комп’ютерної томографії (СКТ):

 • СКТ головного мозку
 • СКТ лицевого черепа
 • СКТ приносових синусів ( з реконструкцією в сагітальній і фронтальній проекціях)
 • СКТ органів грудної клітки та ВРКТ(високороздільна) при інтерстиціальних ураженнях легень.
 • СКТ органів черевної порожнини та заочеревинного простору з подвійним контрастуванням.
 • СКТ органів малого тазу.
 • СКТ усіх відділів хребта.
 • СКТ м’яких тканин для уточнення характеру патологічного процесу та його поширення.
 • СКТ кісткової системи
 • Спеціальні СКТ–дослідження з використанням контрастних речовин(КТ-ангіографія)

Перелік методик, що застосовуються при виконанні магнітно-резонансної томографії (МРТ):

 • МРТ головного мозку;
 • МРТ спинного мозку;
 • МРТ всіх відділів хребта;
 • МРТ черевної порожнини;
 • МРТ органів малого тазу;
 • МРТ м’яких тканин, суглобів;
 • МРТ нирок, заочеревинного простору.

Перелік рентгенологічних обстежень, що проводяться в стаціонарі:

 • рентгенографія органів грудної клітки;
 • оглядова рентгеноскопія і рентгенографія органів черевної порожнини;
 • контрастне обстеження стравоходу, шлунка і дванадцятипалої кишки;
 • контрастне обстеження товстого кишківника;
 • контрастне обстеження нирок;
 • рентгенографія хребта, кісток і суглобів;
 • рентгенографія черепа і додаткових пазух носа.

Ендоскопічний підрозділ

В складі відділення інтроскопічної та функціональної діагностики Луцької міської клінічної лікарні функціонують кабінети гастроскопії, колоноскопії та бронхоскопії. В роботі використовується оснащення лише провідних світових виробників. Кабінети оснащені сучасними ендоскопічними системами фірми «Olympus». В кожному кабінеті наявний інструментарій для виконання ендоскопічних маніпуляцій та операцій.

В 2015 році у відділенні інтраскопічної та функціональної діагностики КЗ ЛМКЛ запроваджено нову інноваційну відеоендоскопічну систему. Новий легкий компактний відеопроцесор Axeon CV-V1 не має ламп і вентилятора – процесор дуже компактний і не має потреби в заміні ламп. Відеопроцесор сумісний з гастроскопом GIF-LV1. Перевагою системи є світлодіодне освітлення – світлодіоди не вимагають заміни. Апарат має діаметр 9,2 мм, кут огляду 145° та мінімальну фокусну відстань 3 мм.

В оперблоці лікарні встановлено надсучасний електрохірургічний коагулятор Emed ES-VISION – унікальний прилад, що забезпечує виконання 3-х видів впливу на біологічні тканини: електрохірургічну коагуляцію, аргон-плазмову коагуляцію та термостеплер (метод облітерації судин комбінованим тепловим і механічним впливом). Аргон-плазмова коагуляція має малотравматичний вплив на тканини, забезпечує кращий ніж при звичайній коагуляції огляд операційного поля, короткий строк загоєння тканин. Застосовується для зупинки кровотеч. Дозволяє проводити реканалізацію пухлин шлунково-кишкового тракту та трахеобронхіального дерева під час ендоскопії.

В ендоскопічних кабінетах лікарні проводяться ендоскопічні обстеження стаціонарних хворих та амбулаторних пацієнтів. Щорічно ендоскопічною службою лікарні виконується близько 6000 ендоскопічних обстежень, 500 маніпуляцій та 150 мініінвазивних ендохірургічних втручань.

Перелік діагностичних досліджень, які виконуються лікарями-ендоскопістами в умовах лікарні:

 • Езофагогастродуоденоскопія
 • Колоноскопія
 • Бронхоскопія

Перелік ендоскопічних маніпуляцій, які виконуються в умовах лікарні:

 • Діагностичне дослідження з взяттям матеріалу на цитоморфологічне дослідження
 • Діагностичне дослідження з введенням лікарських препаратів
 • Діагностичне дослідження з проведенням уреазного тесту
 • Діагностичне дослідження з введенням зонда для ентерального харчування
 • Діагностичне дослідження з ретроградною холангіопанкреатографією
 • Санаційна бронхоскопія з внутрішньобронхіальною інстиляцією під місцевою анестезією
 • Піднаркозний лаваж трахеобронхіального дерева

Перелік ендоскопічних операції (мініінвазивних ендохірургічних втручань), які виконуються лікарями-ендоскопістами в умовах лікарні:

 • Видалення сторонніх тіл з шлунково-кишкового тракту та дихальних шляхів
 • Дилатація звужень стравоходу, дванадцятипалої кишки, товстої кишки, анастомозів
 • Поліпектомія, абляція аденом
 • Склеротерапія, кліпування, лігування варикозно розширених вен стравоходу та шлунка
 • Зупинка кровотечі (із застосуванням обколювання розчинами лікарських препаратів, кліпування, аргоноплазмової коагуляції)
 • Абляція судинних аномалій
 • Реканалізація ШКТ чи дихальних шляхів при пухлинах та стриктурах
 • Папілосфінктеротомія
 • Видалення конкрементів з холедоху.

Велика увага при роботі приділяється безпеці пацієнтів. Обробка апаратури проводиться згідно “Методичних вказівок щодо очищення, дезінфекції та стерилізації ендоскопів, а також медичного інструментарію до них”, затверджених 29 квітня 2004 р. МОЗ України. Всі ендоскопічні кабінети оснащені установками для дезінфекції та стерилізації ендоскопічного обладнання «Нерпа», використовуються сучасні дезінфікуючі засоби. За весь час роботи при щоквартальних перевірках порядку та якості обробки медичного обладнання кабінетів працівниками міської СЕС порушень не було виявлено жодного разу.

Ультразвукова діагностика

Перелік методик, що проводяться у кабінетах УЗД:

 • УЗД щитовидної залози;
 • УЗД очних яблук;
 • УЗД молочних залоз;
 • УЗД регіонарних лімфовузлів по ділянках тіла;
 • УЗД печінки, жовчного міхура, підшлункової залози, визначення функції жовчного міхура;
 • УЗД селезінки;
 • УЗД серця (ехокардіографія);
 • УЗД нирок, наднирників;
 • УЗД черевного відділу аорти, м/порожнистої вени;
 • УЗД лімфатичних вузлів черевної порожнини, заочеревинного простору;
 • абдомінальне УЗД сечового міхура, простати;
 • трансвагінальне УЗД сечового міхура, внутрішніх жіночих статевих органів;
 • УЗД слюнних залоз;
 • УЗД плевральних синусів для визначення вільної рідини;
 • УЗД обстеження судин (доплеровазографія) головного мозку, нирок, нижніх кінцівок.

Функціональна діагностика

Перелік обстежень, які проводяться у кабінетах функціональної діагностики:

 • електрокардіографія;
 • ЕКГ з дозованим фізичним навантаженням – велоергометрія;
 • реовазографія;
 • реоенцефалографія;
 • електроенцефалографія;
 • визначення функції зовнішнього дихання.

Лікарський склад відділення:

Лендяк Альберт Володимирович

завідуючий відділенням інтраскопічної та функціональної діагностики, лікар-рентгенолог вищої кваліфікаційної категорії

Духневич Віктор Володимирович

лікар-рентгенолог вищої кваліфікаційної категорії

Костюк Олексій Михайлович

лікар-рентгенолог кваліфікаційної категорії

Панасюк Михайло Петрович

лікар-рентгенолог

Воронецькій Юрій Миколайович

лікар-ендосокпіст вищої кваліфікаційної категорії

Корнійчук Ігор Миколайович

лікар-ендосокпіст вищої кваліфікаційної категорії

Прогонюк Вадім Володимирович

лікар-ендосокпіст другої кваліфікаційної категорії

Корінчук Тарас Васильович

лікар з ультразвукової діагностики вищої кваліфікаційної категорії

Федин Галина Миколаївна

лікар з ультразвукової діагностики вищої кваліфікаційної категорії

Послуги які надає відділення:

Телефони:

Call-центр:

25-25-71,

72-90-69,

25-13-07,

72-50-70

Прийомна генерального директора: 25-12-01

Email:

lmkl@lmkl.lutsk.ua

Адреса:

43024, м.Луцьк, пр.Відродження, 13

Shopping Basket